Opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY MIASTO SZCZECIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 136/17 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wysokość opłat (brutto)
Cmentarz Zachodni

Wysokość opłat (brutto)
Cmentarz Centralny

Wysokość opłat (brutto)
Dąbie, Zdroje,
Płonia oraz Wielgowo

1.

Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat w:
- grobie ziemnym dziecka do 6 lat
- grobie ziemnym pojedynczym
- grobie ziemnym głębinowym (dwupoziomowym)
- grobie ziemnym rodzinnym (dwumiejscowym w poziomie)


360,00 zł
600,00 zł
725,00 zł
990,00 zł


   624,00 zł
1 020,00 zł
1 255,00 zł
1 716,00 zł


   520,00 zł
   850,00 zł
1 046,00 zł
1 430,00 zł

2.

Opłata za dzierżawę miejsca po 20 latach na okres następnych 20 lat (opłata prolongacyjna) za:
- grób ziemny dziecka do 6 lat
- grób ziemny pojedynczy
- grób ziemny głębinowy
- grób rodzinny dwumiejscowy
- grób rodzinny trzymiejscowy
- 0,5 działki rodzinnej

 

-
-
-
-
-
-


   347,00 zł
   440,00 zł
   710,00 zł
1 014,00 zł
1 521,00 zł
   507,00 zł


   267,00 zł
   338,00 zł
   546,00 zł
   780,00 zł
1 170,00 zł
   390,00 zł

3.

Opłata za pierwsze i kolejne dochowania urny do istniejących mogił ziemnych, grobu murowanego lub niszy urnowej

198,00 zł

264,00 zł

220,00 zł

4.

Opłata za pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego

228,00 zł

304,00 zł

253,00 zł

5.

Opłata za miejsce pod grób rodzinny z obowiązkiem wymurowania grobu murowanego na okres 50 lat:
- o jednym miejscu w poziomie i dwóch miejscach w pionie
- o dwóch miejscach w poziomie i dwóch miejscach w pionie
- za każde następne miejsce w pionie


-
-
-

 

3 120,00 zł
4 992,00 zł
1 560,00 zł

 

2 600,00 zł
4 160,00 zł
1 300,00 zł

6.

Opłata za użytkowanie niszy urnowej do pochówku 4 urn w ścianach urnowych na okres 20 lat

3 630,00 zł

5 333,00 zł

4 444,00 zł

7.

Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w ,,Ogrodzie Pamięci’’

-

187,00 zł

156,00 zł

8.

Opłata za udostępnienie miejsca ziemnego na 20 lat
- do pochówku urny - typ I (miejsce przy ścianie z cegły, ujednolicone tablice granitowe 25x25 cm)
- do pochówku urny - typ II (miejsce przy ozdobnym słupku z cegły, ujednolicone tablice granitowe 12,5x 25 cm)
- do pochówku urny - typ III (miejsce murowane w ziemi na pochówek 4 urn z nagrobkiem granitowym)

 

   432,00 zł

-

3 318,00 zł
 

 

   749,00 zł

   562,00 zł

5 752,00 zł

 

   624,00 zł

   468,00 zł

4 793,00 zł

9.

Opłata za grób murowany z miejscem na 20 lat:

- o jednym miejscu w pionie
- o dwóch miejscach w poziomie i jednym w pionie
- za każde kolejne miejsce w pionie

 

1 950,00 zł
3 900,00 zł
   950,00 zł

 

-
-
-

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY, CHŁODNI MIEJSKIEJ ORAZ INNYCH OPŁAT

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2013r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wysokość opłat
(brutto)

1.

Opłata za przechowanie zwłok w Chłodni Miejskiej:
a) zwłoki normalne do 10 dni za dobę
b) zwłoki normalne powyżej 10 dni i zwłoki w rozkładzie za dobę (za każdą rozpoczętą dobę)

c) zwłoki osób chowanych na koszt MOPR

 

46,00 zł

66,00 zł

41,00 zł

2.

Opłata za wystawienie zwłok w kaplicy:
- nawa główna 30 min
- nawa główna 60 min
- nawa boczna 30 min
- nawa boczna 60 min
- nawa boczna (rozpoznanie) 15 min


242,00 zł
364,00 zł
141,00 zł
192,00 zł
71,00 zł

3.

Opłata za wystawienie podwójne (dwóch trumien lub urn razem):
- nawa główna 30 min
- nawa główna 60 min
- nawa boczna 30 min


354,00 zł
525,00 zł
190,00 zł

4.

Opłata za korzystanie z sali do ubierania i kosmetyki ciał (od 1 ciała)

45,00 zł

5.

Opłata od pochówku na cmentarzu:
a) osoby dorosłej
b) dziecka, szczątek, urny


121,00 zł
60,00 zł

6.

Opłata za uzgodnienie warunków pochówku, wytyczenie miejsca pod pochówek lub ekshumację

110,00 zł

7.

Opłata za nadzór nad każdą przeprowadzoną ekshumacją

50,00 zł

8.

Opłata za czynności związane z nadzorem i odbiorem technicznym grobów murowanych (za każdą komorę pod pochowanie)

55,00 zł

9.

Opłata za dokonywanie zastrzeżeń i zapisów w księgach

30,00 zł

10.

Opłata za czynności formalno-prawne związane z przekazywaniem uprawnień do dysponowania grobem murowanym

30,00 zł

11.

Opłata za nadzór nad ustawieniem nagrobka, wymianą lub gruntownym remontem nagrobka (do zezwolenia musi być dołączony szkic stawianego nagrobka z podanymi wymiarami)

100,00 zł

12.

Opłata za kremację:
a) dziecka do 6 lat
b) wykonywana na zlecenie MOPR
c) osoby dorosłej
d) szczątek po ekshumacji


363,00 zł
363,00 zł
650,00 zł
700,00 zł

13.

Opłata za udostępnienie sali TV przy krematorium

25,00 zł

14.

Opłata za dzwony elektroniczne

17,00 zł

15.

Opłata za postój samochodu osobowego na terenie wydzielonym i zamkniętym

2,80 zł za godzinę postoju

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WJAZD POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2017r.

L.P. RODZAJ POJAZDU
CEL WJAZDU
ZA 1 WJAZD
(brutto)
ZA MIESIĄC *)
(w tym rabat 10%)
(brutto)
ZA ROK KALENDARZOWY *)
(w tym rabat 20%)
(brutto)
1. POJAZDY DO PRZEWOZU OSÓB
1.1 Samochód osobowy do pogrzebu - nie więcej niż 5 pojazdów 20,00
(za 1 pojazd)
- -
1.2 Motocykl (wjazd do konduktu pogrzebowego) 10,00
(za pojazd)
   
1.3 Samochód osobowy do pogrzebu - powyżej 5 pojazdów 40,00 
(za 1 pojazd)
- -
1.4 Wjazd samochodu osobowego nie związanego z pogrzebem 45,00 891,00  -
1.5 Autokar 80,00 1 584,00 16 896,00
1.6 Rower wielośladowy typu "riksza" do zarobkowego przewozu osób 4,00 102,00 -
1.7 Minibusy przewożące powyżej 7 osób *) 55,00 1 100,00 -
1.8 Pojazd napędzany silnikiem elektrycznym - osobowy do przewozu max 4 osób 12,00 307,50 -
1.9 Pojazd napędzany silnikiem elektrycznym - towarowy lub do przewozu powyżej 4 osób 20,00 500,00 -
2. POJAZDY DOSTAWCZE
2.1  Samochód dostawczy lub osobowy do 3,5 t *)   60,00  1 200,00 -
2.2  Samochód ciężarowy od 3,5 do 5,0 t i sprzęt samojezdny *)  100,00  1 980,00  -
2.3  Samochód ciężarowy pow. 5 ton lub ciągnik (+ przyczepa) *)  130,00  2 574,00  -
2.4  Samochód osobowy z przyczepką *)  50,00  990,00  -
3. POJAZDY ZAKŁADÓW POGRZEBOWYCH
3.1 Karawany (z wyjątkiem wjazdów z ciałami do chłodni miejskiej) Opłata miesięczna zryczałtowana 150,00 
4.

Opłata za wydanie karnetu dla mieszkańca gminy Szczecin na 10 wjazdów na teren cmentarza:
- dla osoby niepełnosprawnej posiadającej kartę parkingową **)
- dla osoby powyżej 75 roku życia ***)20,00
40,00
5.  Przepustka jednorazowa ****)
- dla osoby niepełnosprawnej posiadającej kartę parkingową
- dla osoby powyżej 75 roku życia

10,00
16,00
 

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2018 roku istnieje możliwość zakupu biletu wjazdu na Cmentarz Centralny poprzez aplikację Mobilna Karta Miejska Szczecin - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gopay.mkm.szczecin
Instrukcja korzystania z aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin - https://youtu.be/JFaEddlfRCw

 

*      Wjazdy jedynie w dni robocze.
**     Karnet jest biletem na 10 wjazdów,  wydawanym dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową. Jest ważny tylko, o ile wykorzystywany jest przez osobę, na którą został wydany (również jeżeli jest pasażerem), po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja itp. - ze zdjęciem) do celów kontroli przy wjeździe lub wyjeździe. Wjazdy w dni robocze oraz w soboty (w soboty wjazd do godz. 11.00 wyjazd do godz. 13.00). Karnet jest ważny do momentu wykorzystania wszystkich 10 wjazdów. Prawo do zakupu nowego karnetu przysługuje po upływie 12 miesięcy od zakupu poprzedniego karnetu. Nie wydaje się duplikatów karnetów.
***    Karnet jest biletem na 10 wjazdów,  wydawanym dla osób powyżej 75 roku życia. Jest ważny tylko, o ile wykorzystywany jest przez osobę, na którą został wydany (również jeżeli jest pasażerem), po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja itp. - ze zdjęciem) do celów kontroli przy wjeździe lub wyjeździe. Wjazdy w dni robocze oraz w soboty (w soboty wjazd do godz. 11.00 wyjazd do godz. 13.00). Karnet jest ważny do momentu wykorzystania wszystkich 10 wjazdów. Prawo do zakupu nowego karnetu przysługuje po upływie 12 miesięcy od zakupu poprzedniego karnetu. Nie wydaje się duplikatów karnetów.
****   Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową i osoby powyżej 75 roku życia, które nie pobrały karnetu np. osoby przyjezdne mogą wykupić przepustkę po okazaniu posiadanej karty parkingowej lub dokumentu potwierdzającego wiek. Wjazdy w dni robocze oraz w soboty (w soboty wjazd do godz. 11.00 wyjazd do godz. 13.00).

WYKAZ POJAZDÓW
UPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNEGO WJAZDU NA TEREN CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 195/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2012r.

L.P. KATEGORIA POJAZDU RODZAJ PRZEPUSTKI
1. Pojazdy i sprzęt samojezdny do realizacji umów (zamówień) udzielonych przez Gminę Miasto Szczecin wg pisemnego zapotrzebowania na okres realizacji umowy
2. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych oraz Urzędu Miasta w Szczecinie wg wykazu osób i pojazdów zatwierdzonego przez dyrektora Zakładu Usług Komunalnych
3. Organizatorzy uroczystości, odbywających się na cmentarzu, przy pomnikach pamięci wg pisemnego zapotrzebowania złożonego przez orgnaizatora do dyrektora Zakładu Usług Komunalnych
4. Samochód osobowy z osobą prowadzącą ceremonię pogrzebową jednorazowa bezpłatna

 

Wpłaty można dokonać przekazem pocztowym na nasz adres:
Zakład Usług Komunalnych
Wydział Usług Cmentarnych
ul. Ku Słońcu 125
71-080 Szczecin

lub przelewem na konto:

PKO Bank Polski S.A.
67 1020 4795 0000 9902 0332 3623

W tytule przelewu należy podać dane zmarłego (imię, nazwisko, data zgonu).