Fauna Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Cmentarz Centralny w Szczecinie to duża enklawa zieleni. Skupiska starych drzew, wilgotne doliny strumieni, małe zbiorniki wodne o zabagnionych i zarośniętych brzegach tworzą mozaikę siedlisk idealnych dla świata fauny. Dzikie zwierzęta na terenie cmentarza nie lękają się człowieka. Stała obecność ludzi w ich środowisku życia powoduje, że nabierają zaufania zmniejszając dystans ucieczki. Pomimo faktu, że zwierzęta na cmentarzu nie stanowią zagrożenia, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa w czasie spotkań ze zwierzętami.

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie można spotkać natępujące zwierzęta:

Spotkania ze zwierzętami:

  • w stosunku do zwierząt stosujemy zasadę ograniczonego zaufania
  • zwierząt nie należy dokarmiać
  • lisy pojawiające się blisko nas powinniśmy odstraszać
  • wszelkie ślady żerowania i budowy nor przy grobach należy zgłaszać służbom ochrony
  • praktycznie jedyne spotykane węże, to niegroźne zaskrońce objęte w POlsce ochroną
  • przypadki chorych, rannych oraz martwych zwierząt należy zgłaszać służbom ochrony
  • wiosną należy szczególnie uważać na żaby, które w okresie godowym wędrują do zbiorników wodnych