Plan Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Ulica/Adres:  
Obiekty:  

 Rozmiar mapy:        

Skala 1 :    Widok: 2.52 km  wnpm: 1.12 km  Xc: 5467670.752 m Yc: 5920480.673 m

Legenda oraz dostępne warstwy:
 
   Adresy
   Ścieżki rowerowe
   Komunikacja miejska
   Drzewa
   Strefa Płatnego Parkowania
   Linie kolejowe
   Ulice
   Komisariaty
   Trasa spacerowa 2,1km
   Trasa spacerowa 4,3km
   Cmentarz
   Zabudowa
   Wody i zieleń