Cmentarz Centralny w Szczecinie - Krematorium

Krematorium: czynne w godzinach od 7.00-15.00
  • tel. 91 48 57 014
  • tel. 91 48 57 012
Rezerwacja terminów kremacji: tel. 91 48 56 866 w godz. od 7.00-15.00

     

Przy składaniu zlecenia przyjęcia zwłok do kremacji należy dostarczyć:
  1. Kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu osoby zmarłej z USC  - rejestracja zgonu - procedura
  2. Oświadczenie woli (druk do pobrania poniżej) - wypełnione  przez najbliższego członka rodziny, bądź  organizatora ceremonii  zlecającego usługę kremacji.
  3. Zezwolenie prokuratora  tylko w przypadkach  o których  mowa w art. 11 ust. 9   ustawy z dnia  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62)
  4. Dowód osobisty  (do wglądu) osoby  zlecającej  kremację i dokonującej  rozpoznania  zwłok  przed  kremacją.

Załączniki