Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Majdański Kazimierz

Kazimierz Majdański (1916–2007)
biskup szczecińsko-kamieński, teolog; arcybiskup

Urodził się 1.03.1916 roku w Małgowie koło Kalisza. W latach 1934–1939 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W listopadzie 1939 roku został aresztowany przez gestapo. Był więziony w obozach w Sachsenhausen i Dachau, gdzie poddano doświadczeniom pseudomedycznym. Po wyzwoleniu z obozu wyjechał do Francji i 29 lipca 1945 roku w Paryżu przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1946–1949 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim, uzyskując w 1947 roku licencjat, a w 1949 roku doktorat z teologii na podstawie rozprawy doktorskiej z zakresu teologii moralnej. W 1962 roku został mianowany biskupem pomocniczym włocławskim. W rok później odebrał we Włocławku sakrę biskupią. Prowadził wykłady w Akademii Teologii Katolickiej, w 1972 roku habilitował się. Współpracował z Janem Pawłem II w prowadzeniu Watykańskiego Komitetu Rodziny. Był założycielem i profesorem Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Łomiankach k. Warszawy.

Podczas II Soboru Watykańskiego abp Majdański uczestniczył w rozmowach poprzedzających przygotowywanie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z pamiętnymi słowami „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Sam wielokrotnie mówił o potrzebie przebaczenia i pojednania między Polakami i Niemcami.

1.03.1979 roku mianowany został przez papieża Jana Pawła II ordynariuszem szczecińsko-kamieńskim. Zabiegał o utworzenie w diecezji seminarium duchowego i mimo trudności ze strony władz PRL doprowadził do jego powstania. 24.03.1981 roku erygował w Szczecinie Wyższe Seminarium Duchowne pw. Świętej Rodziny. Utworzył też tu filię Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej. Przyczynił się do powrotu dominikanów i franciszkanów. Sprowadził do Szczecina Siostry Misjonarki Miłości (bł. Matki Teresy z Kalkuty), które objęły troską najuboższych. Erygował 74 nowych parafii, zabiegał o odbudowę zrujnowanych świątyń. Otaczał troską duszpasterską ludzi pracy, osobiście pomagając robotnikom w czasie strajków, powstawania „Solidarności” i w stanie wojennym. Opiekował się nimi w okresach represji i internowania. W rocznice szczecińskiego Grudnia ’70 i szczecińskiego Sierpnia ’80 przewodniczył co roku modlitwie przed bramą Stoczni Szczecińskiej i nabożeństwom w katedrze szczecińskiej. Dzięki jego staraniom doszła do skutku 11 czerwca 1987 roku wizyta Jana Pawła II w Szczecinie, która stała się wielkim duchowym przeżyciem dla wiernych diecezji.

Arcybiskup Majdański jest honorowym obywatelem Szczecina (1996), Łomianek (2003), Warszawy (2004), Stargardu Szczecińskiego (2005) i Polic (2005). W 1991 roku został odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą za wkład w dzieło pojednania polsko-niemieckiego. W 1992 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego w uznaniu wybitnych zasług dla tej młodej uczelni i ziemi szczecińskiej, a także za całokształt działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i edytorskiej. W 1995 roku dostał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a 11 listopada 2006 roku najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego.

Zmarł 29.04.2007 roku w Łomiankach, gdzie został pochowany w kaplicy w założonym przez siebie Instytucie Studiów nad Rodziną.

Niepospolite zasługi abp. Kazimierza Majdańskiego podkreślił prezydent Lech Kaczyński: „[...] przyznałem dziś Order Orła Białego Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi, za propagowanie małżeństwa i rodziny, które w normalnie funkcjonującym społeczeństwie są niezwykle wysoką wartością, ale także za uparte propagowanie polskości na ziemiach odzyskanych po roku 1945, za tworzenie podstaw polskiego życia religijnego na tych obszarach, które przecież dziś obejmują jedną trzecią terytorium Rzeczypospolitej”.