Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Jasiński Marek Piotr

Marek Piotr Jasiński  (1949-2010)
kompozytor, pedagog

 

Urodził się 10 września 1949 w Stargardzie Szczecińskim. Od dzieciństwa związał swe losy z muzyką. W wieku sześciu lat rozpoczął naukę gry na fortepianie, kontynuowaną w   stargardzkim Społecznym Ognisku Muzycznym i szczecińskiej Szkole Muzycznej II stopnia  (w klasie fortepianu  Haliny Durnasiowej).
Studiował na wydziałach Wychowania Muzycznego oraz Teorii, Kompozycji i Dyrygentury (w klasie Andrzeja Koszewskiego)  Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Po skończeniu studiów w  1979 r. rozpoczął pracę w szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, a w 1995 r. także w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie prowadził wykłady z kompozycji, kontrapunktu i instrumentacji. W latach 1999-2005 sprawował funkcję dziekana Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki bydgoskiej uczelni. W 1999 uzyskał tytuł profesora.
Jego bogata twórczość kompozytorska, zapoczątkowana w roku 1977, obejmuje utwory chóralne, wokalno-instrumentalne oraz instrumentalne, z dominującym nurtem muzyki sakralnej. Był laureatem wielu nagród w konkursach kompozytorskich zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (m. in. na Konkursie Kompozytorskim im. Stanisława Wiechowicza, w 1981 i 1984 r., na Konkursie Episkopatu Polski, w 1984 r., na Konkursie Kompozytorskim w Tours we Francji w 1988 r., na Konkursie Śląskiej Trybuny Kompozytorów w 1996 r., na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Gdańsku).  Nagradzany był również za twórczość dla dzieci. Kompozycje Marka Jasińskiego prezentowane były na wielu prestiżowych festiwalach  muzycznych, jak „Warszawska Jesień”,  „Poznańska Wiosna Muzyczna”, „Musica Polonica Nova” we Wrocławiuczy "Gaude Mater" w Częstochowieoraz na szczecińskich festiwalach „Młoda Muzyka Polska” i Międzynarodowy Festiwal im. Witolda Lutosławskiego Jego muzyka prezentowana była w większości krajów europejskich oraz poza nią: w Argentynie, Australii, Izraelu, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Całokształt jego działalności muzycznej i pedagogicznej został uhonorowany m.in. Nagrodą Województwa Zachodniopomorskiego, Nagrodą Artystyczną Miasta Szczecina, Nagrodą Rektora I stopnia Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nagrodą św. Brata Alberta za twórczość sakralną. Marek Jasiński był też pierwszym laureatem  Zachodniopomorskiego Nobla (2008).
Wysoko ceniony w środowisku muzycznym i akademickim, kochany przez uczniów i studentów, pozostał człowiekiem niezwykle skromnym.
Zmarł nagle 15 lutego 2010  r. w Cluj w Rumunii, w trakcie wyjazdu ze studentami.
Pochowany został u boku rodziców na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki w Stargardzie Szczecińskim.
Świadectwem uznania i szacunku Szczecina  dla osoby Marka Jasińskiego i  jego muzyki jest nadanie w pierwszą rocznicę śmierci jego imienia Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczeciniei wykonanie symfonii In Principio (powstałej z okazji sześćdziesięciolecia Polskiego Radia Szczecin)  na uroczystym koncercie inaugurującym działalność nowego gmachu Filharmonii Szczecińskiej, a także poświęcone jego muzyce konferencje i projekty oraz stała obecność utworów kompozytora w repertuarze szczecińskich zespołów muzycznych.
„Należy […] Marek Jasiński do niezbyt szerokiego grona  współczesnych kompozytorów polskich, których twórczość spotkała się z uznaniem nie tylko wąskiego kręgu  koneserów muzyki.” – charakteryzowała jego dzieło Anna Nowak – „Utwory te żyją w licznych wykonaniach i nagraniach, maja wiernych odtwórców i słuchaczy, ich recepcja jest niewątpliwym świadectwem sukcesu kompozytorskiego. Zwraca ona uwagę na jeszcze jeden istotny  fakt – na współgranie tej muzyki z duchowością naszych czasów, co dokonuje się przez odzwierciedlenie i wyrażenie w komponowanych utworach tego, co ważne i poruszające  dla współczesnego człowieka.”