Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Madejska Lubomira

Lubomira Madejska "Myszka" (1917-2004) historyk sztuki, konserwator zabytków