Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Stojałowski Kazimierz

prof. dr Kazimierz Stojałowski (1903-1995) patolog, doktor honoris causa PAM. w 20 rocznicę śmierci.