Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Krzymuska-Fafius Zofia

Krzymuska-Fafius Zofia (1917-2015)

historyk sztuki, muzealnik