Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Giergielewicz Jerzy

dr Jerzy Giergielewicz (1925-2012) neurolog, fotograf, pisarz, przyrodnik. W 90 rocznicę urodzin.