Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Głowacka Alina

Alina Głowacka (1932-2014) dziennikarka radiowa