Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Pachlowski Jerzy

Jerzy Pachlowski (1930-2012) pisarz, dziennikarz