Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Labuda Gerard

prof. dr hab. Gerard Labuda (1916 - 2010) historyk, Honorowy Obywatel Szczecinia, dr honoris causa Unowersytetu Szczecińskiego