Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Bursztynowicz Tadeusz

Tadeusz Bursztynowicz (1920-1985) reżyser, dyrektor Teatru Muzycznego w Szczecinie. W 30 rocznicę śmierci.