Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Skąpski Bronisław

Bronisław Skąpski (1886-1947) aktor, reżyser, pierwszy dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie.