Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Tuhan-Taurogiński Bolesław

Tuhan-Taurogiński Bolesław (1904-1974) archiwista, pierwszy syrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie