Groby zasłużonych Szczecinian

BĄBCZYŃSKI BOLESŁAW

[16.10.1911 Kraków - 17.01.1970 Szczecin]  - kapitan żeglugi wielkiej.

Kwatera zasłużonych 44-1 -4.

Do Szczecina przybył w 1947 r. jako wykładowca Państwowej Szkoły Morskiej. Po likwidacji PSM i jej kontynuatorki -Technikum Morsko-Nawigacyjnego, w 1953 r. rozpoczął pracę w Szczecińskiej Stoczni Remontowej, co nie sprawiało mu satysfakcji. Dopiero w 1957 r. udało mu się wrócić na mostek kapitański - jego pierwszym statkiem był s/s „Szczecin". Na kolejnym statku, s/s „Ustka", dokonał niezwykłego wyczynu: mimo braku map dostarczył na Spitsbergen wyposażenie dla polskiej wyprawy arktycznej, umożliwiając jej działanie. Powrót na s/s „Szczecin" nie przyniósł mu łatwiejszych zadań - w kolejny rejs wypłynął na Jawę z nielegalnym ładunkiem polskiej broni, której wykrycie groziło konfliktem na skalę światową. Aby do tego nie dopuścić, pobił ówczesny rekord długości rejsu bez zawijania do portów -po 62 dniach i przepłynięciu 12 700 mil morskich przybił do kei w Surabayi na Jawie. Jako doświadczony kapitan i pedagog był przewodniczącym Komisji Organizacyjnej Państwowej Szkoły Morskiej w 1963 r. Włożył wiele wysiłku w organizację szkoły i przygotowanie jej programu.