Groby zasłużonych Szczecinian

WOŁĄGIEWICZ RYSZARD

[19.06.1933 Wilno - 14.01.1994 Szczecin] - archeolog.

Kwatera 2b-7-2.

Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego UAM, w Szczecinie rozpoczął pracę w 1958 r. jako pracownik Muzeum Narodowego. W 1980 r. został kierownikiem Działu Archeologii MNS. Brał udział w licznych pracach wykopaliskowych, związanych z początkami państwa polskiego. Był też uczestnikiem badań archeologicznych prowadzonych w Niani, w Afryce Zachodniej. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdował się jednak przede wszystkim okres przedrzymski i wpływów rzymskich na Pomorzu Zachodnim. Był uznany za jednego z najwybitniejszych znawców problematyki gockiej w Europie, czego dowodem są liczne publikacje. Wyniki swoich badań prezentował na ekspozycjach muzealnych. Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Archeologicznego przyznaje corocznie nagrodę noszącą jego imię.