Groby zasłużonych Szczecinian

BURSEWICZ JÓZEF

[7.12.1928 Wilno - 5.03.1982 Szczecin] - poeta, publicysta.

Kwatera 28a-18-1.

Choć studiował medycynę, życie poświęcił poezji. Szczecin był jego domem od 1945 r. Pracował w Bibliotece Miejskiej, a później w redakcji literackiej szczecińskiego radia. W 1955 r. założył grupę poetycką „Metafora". Publikował nie tylko wiersze, lecz także eseje, opowiadania, recenzje literackie i plastyczne. Wydał kilka tomików wierszy. Był także tłumaczem poezji z języka rosyjskiego i jidysz.