Groby zasłużonych Szczecinian

JAMROŻY FRANCISZEK

[7.02.1915 Duisburg - 21.02.1984 Szczecin] - pionier Szczecina, technik budowlany.

Kwatera 10b-16-25.

Ranny w kampanii wrześniowej został wzięty do niewoli i w obozach jenieckich spędził kolejne niespełna sześć lat. W kwietniu 1945 r. wszedł w skład ekipy Piotra Zaremby, tworzącej pierwszą polską administrację w Szczecinie. To on 30 kwietnia 1945 r. wywiesił na wieży gmachu Urzędu Wojewódzkiego przy Wałach Chrobrego polską flagę. Był zastępcą prezydenta miasta. Kiedy między 17 maja, a 5 lipca polskie władze musiały opuścić Szczecin, pozostał w mieście jako sekretarz Komitetu Pomocy Polakom, by chronić przybywających od początków maja osadników z centralnej Polski. W 1946 r. przeszedł do pracy w budownictwie - do emerytury pracował na stanowiskach kierowniczych w kilku szczecińskich przedsiębiorstwach.