Groby zasłużonych Szczecinian

GOLISZ MAKSYMILIAN

[18.10.1906 Wiele - 1.04.1943 Oranienburg] - nauczyciel, działacz polonijny.

Kwatera zasłużonych, grób symboliczny.

Przyjechał do Szczecina w 1933 r., przeniesiony przez Związek Polskich Towarzystw Szkolnych z Mikołajek, gdzie władze niemieckie odebrały mu prawo nauczania. Do kwietnia 1934 r. prowadził zajęcia w działającej popołudniami szkole polskiej w Szczecinie. Uczęszczały do niej dzieci pracowników Konsulatu RP i członków Polonii szczecińskiej. Wiosną 1934 r. założył drużynę harcerską, której nadano imię „Gryf". Jesienią 1934 r. przeniósł się do Berlina, gdzie pełnił funkcję kierownika Towarzystwa Szkolnego „Oświata" i współpracował z placówką wywiadu polskiego „Bombaj", działającą w szczecińskim konsulacie. We wrześniu 1939 r. został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym. W 1940 r. jako obywatel niemiecki został wcielony do Wehrmachtu, a rok później ponownie aresztowany i skazany na śmierć.