Groby zasłużonych Szczecinian

ŻUK TOMASZ

[12.11.1921 Sąsiadowice-22.11.1993 Szczecin] - lekarz.

Kwatera 17f-6-9.

Przyjechał do Szczecina w 1966 r. jako doświadczony lekarz i rozpoczął tworzenie Kliniki Ortopedii PAM, a następnie oddziałów ortopedyczno-urazowych w szpitalach całego regionu. Opublikował 140 prac z dziedziny ortopedii. Kształcił swoich następców, wpajając im zasadę: Pacjent jest zawsze najważniejszy. Ta dewiza towarzyszyła mu przez całe życie, co może potwierdzić wielka rzesza pacjentów, których uratował przed kalectwem.