Groby zasłużonych Szczecinian

LISKOWACKI RYSZARD

Pisarz, poeta, dramaturg i publicysta, autor ponad 40 książek zmarł nagle w sobotę 16 grudnia 2006. Miał 74 lata.

Urodził się w Warszawie, do Szczecina przyjechał 1954 r. Był kierownikiem działu kultury "Głosu Szczecińskiego", naczelnym tutejszego ośrodka telewizji i miesięcznika "Spojrzenia", założycielem i naczelnym tygodnika "Morze i Ziemia". Współpracował m.in. z "Kulturą", był kierownikiem literackim Szczecińskich Teatrów Dramatycznych i "Pleciugi". Jego sztuki m.in. "Umierają dobrzy ludzie", "Brzeg" i "Rzut karny" wystawiał Teatr Współczesny w Szczecinie i Teatr Telewizji. Pisał też powieści dla młodzieży, m.in. "Związek Sprawiedliwych", "Przygody ośmiu Sprawiedliwych", "Wódz Sprawiedliwych" czy "Wodzu, wyspa jest twoja".