Groby zasłużonych Szczecinian

KMIECIK MICHAŁ

[31.08.1887 Krobia - 22.02.1966 Szczecin]  - działacz polonijny.

Kwatera 21-2-16.

To właśnie on 5 maja 1945 r. przybył do Szczecina z pierwszą 1500-osobową grupą osadników przysłanych przez poznański oddział Polskiego Związku Zachodniego. Był już wtedy znanym działaczem polonijnym: od 1905 r. należał do chóru „Harmonia" w Berlinie, w 1911 r. został prezesem Związku Polskich Kół Śpiewaczych w Brandenburgii, należał do grona założycieli Związku Polaków w Niemczech, działał aktywnie w Towarzystwie „Oświata". Za propagowanie polskości został wraz z żoną wydalony z Rzeszy w maju 1939 r.
W Szczecinie organizował PZZ, współorganizował Kongres Polaków Autochtonów w 1946 r. Po rozwiązaniu Polskiego Związku Zachodniego w 1950 r. podjął pracę w swoim zawodzie. Ostatnie lata życia poświęcił działalności w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich.