Groby zasłużonych Szczecinian

GIL FRANCISZEK

[4.12. 1917 Kielnarowa - 12.09.1960 Szczecin] - publicysta, dziennikarz.

Kwatera 20d-3-7.

Przyjechał do Szczecina na apel wojewody Leonarda Borkowicza w 1947 r. Należał wówczas do najbardziej znanych w kraju publicystów  - popularność przyniósł mu cykl przedwojennych reportaży o konfliktach polsko-żydowskich we Lwowie i o życiu wsi beskidzkich.
W Szczecinie swój talent oddał w służbę Pomorzu i morzu. Marzył, że Szczecin stanie się Florencją północy, a Polska dzięki dostępowi do morza znajdzie się w gronie państw rozwijających się najszybciej. Najczęściej pisał reportaże i to z nich złożona była jedna z jego dwóch, lecz bardzo ważna dla Szczecina i regionu książka - Ziemia i morze. Otrzymał za nią nagrodę literacką miasta Szczecin. Współpracował z „Głosem Szczecińskim" i popaździernikowym tygodnikiem „Ziemia i Morze", którego nazwa nawiązywała do jego książki. Ma w Szczecinie swoją ulicę.