Groby zasłużonych Szczecinian

OMIECZYŃSKI ALEKSANDER

[12.12.1909 Trzcianka - 10.09.1941 Szczecin] - nauczyciel, działacz polonijny.

Kwatera zasłużonych, grób symboliczny.

Przyjechał do Szczecina po kilkuletniej pracy w organizacjach polonijnych we Wrocławiu. Przejął po Maksymilianie Goliszu nauczanie w polskiej szkole i prowadzenie drużyny harcerskiej, a w 1935 r. założył gromadę zuchową „Wiewiórki". Bardzo aktywnie uczestniczył w życiu Polonii - był sekretarzem Związku Polaków w Niemczech, dyrygentem chóru im. Chopina. Nie zrażając się coraz trudniejszą sytuacją polityczną, prowadził nie tylko lekcje dla dzieci, lecz także kursy języka polskiego dla dorosłych w Szczecinie i dla dzieci robotników rolnych w kilku powiatach pomorskich. To, że szkoła polska w Szczecinie działała do 1939 r., było jego ogromną zasługą. Przez cały czas był pod stałą obserwacją gestapo.  W czerwcu 1939 r. został aresztowany i osadzony w szczecińskim więzieniu, a we wrześniu 1941 r. powieszony.