Groby zasłużonych Szczecinian

MEYER-SCHWARTAU WILHELM

[28.06.1854 Lubeka-Schwartau - 14.08.1935 Szczecin] - architekt, miejski radca budowlany.

Pas zieleni na południowy wschód od kaplicy, nad kwaterą 44.

Studiował na berlińskiej Akademii Budowlanej. Do Szczecina przybył w 1891 r., aby na dwadzieścia lat objąć stanowisko miejskiego radcy budowlanego (architekta miasta). Zaprojektował m.in. układ przestrzenny i budowle Cmentarza Centralnego, tarasy i gmach muzeum przy obecnych Wałach Chrobrego, liczne gmachy użyteczności publicznej i szkół. Był zręcznym eklektykiem. W swych pełnych rozmachu projektach umiejętnie wykorzystywał walory krajobrazowe terenu. Zapomniany po wojnie grób Wilhelma Meyer-Schwartaua został ponownie odkryty w 2002 r. Rozbitą na kilka części stelę wydobyto spod warstwy ziemi, prowizorycznie sklejono i ustawiono na dawnym miejscu.