Groby zasłużonych Szczecinian

PISKORSKI CZESŁAW

[27.02.1915 Poznań - 6.05.1987 Szczecin] - krajoznawca.

Kwatera 60a-12-1 a.

Osiedlił się w Szczecinie 17 sierpnia 1945 r. Razem z kolegami z obozu w Mauthausen-Gusen założył Spółdzielnię Wydawniczą „Polskie Pismo 1 Książka", która wydawała m.in. czasopismo Pionier Szczeciński i tygodnik społeczno-kulturalny Szczecin, a także książki poświęcone historii i pięknu Szczecina i Pomorza Zachodniego. On sam tak opisywał te początki: Polskie czcionki przywiozłem sam z Poznania. Maszyny drukarskie, papier, wydobywało się spod ruin czteropiętrowych kamienic. (...) Zaopatrywaliśmy się też u żołnierzy, za wódkę. W ten sposób zdobyliśmy na przykład papier pakowy na drugie wydanie moich „Zabytków piastowskiego Szczecina". W ciągu swojego całego aktywnego życia napisał ponad 150 przewodników, monografii i folderów turystycznych, wydanych łącznie w ponad 2 min egzemplarzy, oraz około 1000 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Swoją wiedzę przekazywał także jako przewodnik, oprowadzając liczne wycieczki, i w czasie wykładów dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, w której pracował naukowo. Był niestrudzonym popularyzatorem wiedzy o regionie i mieście, któremu oddał ponad czterdzieści lat swojego życia. Szczecin zawdzięcza mu wiele nazw ulic i placów.