Groby zasłużonych Szczecinian

WRÓBEL MARIAN

05.03.1923 - 17.01.1968 Szczecin

Kwatera 44Z-1-3