Groby zasłużonych Szczecinian

MESSER EMANUEL

[5.12.1914 Praga-5.12.1970 Szczecin] - artysta plastyk, satyryk.

Kwatera zasłużonych 44-1 -7.

Zawodu uczył się w pracowni swojego ojca, Adolfa Messera, znanego malarza. Zajmował się malarstwem, grafiką, projektował plakaty i reklamy. W czasie wojny znalazł się w ZSRR, w Turkmenii, skąd przyjechał do Szczecina z żoną i dwójką dzieci. Od połowy 1946 r. zaangażował się w działalność Związku Polskich Artystów Plastyków, którego był wieloletnim prezesem. Nie stronił od publicystyki, był autorem wielu rysunków satyrycznych, którym towarzyszyły również felietony jego pióra, a które publikowano na łamach szczecińskiej prasy.