Groby zasłużonych Szczecinian

RECK GUIDO

[13.05.1919 Kopyczyńce - 21.08.1981 Szczecin] - rysownik, malarz.

Kwatera Zasłużonych 44-2-5.

Do Szczecina przybył w 1947 r. ze Szwajcarii, w której spędził siedem lat- najpierw jako internowany żołnierz wojska polskiego we Francji, potem jako student Politechniki Związkowej w Zurychu. Miał już wówczas dyplom Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie. W Szczecinie podjął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej, ale jego temperament szukał innego ujścia. Pragnął utworzyć w mieście uczelnię plastyczną. Nie udało się. Jednak w 1948 r. uruchomił Liceum Sztuk Plastycznych. Był jego dyrektorem do 1950 i ponownie w latach 1970-1979. W tym czasie był czynnym rysownikiem i malarzem. Spod jego ręki wychodziły liczne widoki Szczecina, rysunki teatralne, ilustracje do prasy. Swoje prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych.