Groby zasłużonych Szczecinian

ABRAHAMOWICZ ZBIGNIEW

2.10.1 938 Chodorów - 14.8.1 990 Szczecin - architekt.

Kwatera 5a-16-1.

Przyjechał do Szczecina w 1964 r. tylko na pięć lat po ukończeniu Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, żeby odpracować stypendium fundowane. Pozostał tu na całe pracowite życie. Jako inspektor Wydziału Architektury, Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego starał się nię dopuszczać do powstawania w mieście dziwolągów architektonicznych. Jako architekt tworzył domy odbiegające od sztampy. Uznano go za twórcę regionalnej szkoły budownictwa domów jednorodzinnych. Spod jego ręki wyszły też obiekty użyteczności publicznej, m.in. pierwszy po wojnie nowy kościół w Szczecinie przy ul. Witkiewicza, amfiteatr w parku Kasprowicza i Aleja Fontann, ale także liczne zajazdy, domy wczasowe, budynki służby zdrowia. Na wszystkim, co tworzył, odciskał piętno swojej osobowości.