Groby zasłużonych Szczecinian

WIECZOROWSKI TADEUSZ

[24.01.1904 Częstochowa - 14.05.1970 Szczecin] - archeolog.

Kwatera 45b-7-9.

Po ukończeniu Uniwersytetu Poznańskiego został asystentem prof. Kostrzewskiego. Pierwsze prace wykopaliskowe prowadził w Biskupinie. Od 1946 r. pracował w muzeum szczecińskim. Był organizatorem pierwszej ekspozycji poświęconej pradziejom Pomorza Zachodniego. Kierował pracami wykopaliskowymi na Zamku Książąt Pomorskich i szczecińskim Podzamczu.