Groby zasłużonych Szczecinian

RAJNER TADEUSZ

16.05.1906 - 27.09.1962 Szczecin

Kwatera 44Z-1-2