Nagrobki zabytkowe

Nazwa: Pomnik nagrobny - kolumnada
Autor: warsztat nieznany
Rok powstania: 1900
Materiał: piaskowiec
Opis lokalizacji: wzniesienie na wschód od kwatery zasłużonych

Wystawiony ok. 1920 r. na miejscu pochówków całopalnych w tzw. Gaju Urnowym, obecnie - anonimowy, pozbawiony właściwego nagrobka z napisami. Utrzymany w formach klasycyzującego modernizmu, powstał jako dzieło nieznanego warsztatu niemieckiego. Wykonany z piaskowca przy użyciu technik kamieniarskich. Architektoniczny, w formie doryckiego portyku tworzącego rzut półkola (wym. wys. ok. 255 cm x szer. ok.285 cm x głęb. 180 cm), złożony z czterech doryckich kanelowanych kolumn oraz dwóch gładkich filarów po bokach. Zwieńczony belkowaniem o gładkim architrawie, fryzie tryglifowo-metopowym i wydatnym gzymsie.