Nagrobki zabytkowe

Nazwa: Nagrobek małżonków Haken
Autor: prof. Ludwig Manzl
Rok powstania: 1916
Materiał: piaskowiec
Opis lokalizacji: kwatera 20D - szesnasty rząd
Stan zachowania: w trakcie renowacji

Poświęcony pamięci Hermanna Hakena - nadburmistrza Szczecina w latach 1878-1907 oraz jego żony Johanny. Eklektyczny, będący dziełem nieznanego warsztatu niemieckiego, powstałym po 1916 r. wg projektu szczecińskiego rzeźbiarza prof. Ludwiga Manzla. Wykonany z piaskowca przy zastosowaniu technik kamieniarskich i rzeźbiarskich. Ma kształt wolnostojącej aediculi, w której umieszczono popiersia zmarłych, (wym. wys. 325 cm x szer. 157 cm x gł. 80 cm) z wydzielonym cokołem, konchowo zamkniętą niszą w partii środkowej, zwieńczony gzymsem i półkolistym naczółkiem. Nagrobek zdobiony płaskorzeźbionym ornamentem roślinnym - w górnej krawędzi cokołu z liści akantu, w zwieńczeniu motywem plecionki, po bokach ścianki czołowej ujęty pasami z motywem różnorodnych kwiatów. Do roku 2007 pozbawiony metalowego popiersia małżonków (w niszy), metalowego napisu poniżej oraz pierwotnego ogrodzenia mogiły. Pierwotnie stał na kwaterze 20d. Po 1945 r. pozbawiony wizerunków i napisów, otoczony nowymi pochówkami. W 2006 r. poddany konserwacji na koszt Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przeniesiony na obecne miejsce przy lapidarium. W niszy nagrobka popiersia małżonków zrekonstruowane na koszt dawnych niemieckich mieszkańców Szczecina (dzieło artystki rzeźbiarki Moniki Szpener). Więcej >

Hermann Haken (1828-1916)
 

Hermann Haken (1826-1916) – nadburmistrz Szczecina w l. 1878-1907. Za jego kadencji zniesiono status twierdzy oraz zabudowano nowe centrum miasta. Haken osobiście przyczynił się do przejęcia przez miasto terenu ob. Wałów Chrobrego, zwanych dawniej Tarasami Hakena (Hakenterasse). W 1907 r. przeszedł na emeryturę i osiedlił się wraz z żoną w Berlinie-Wilmersdorf. Zmarł w 1916 r. Pochowany został u boku swej żony Johanny na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

W ogłoszonym przez Gazetę Wyborczą  plebiscycie na Szczecinianina Stulecia Hermann Haken zajął drugie miejsce (po Piotrze Zarembie).