Nagrobki zabytkowe

Nazwa: Pomnik nagrobny rodziny Bruno Franka
Autor: warsztat nieznany
Rok powstania: 1920
Materiał: wapień muszlowy
Opis lokalizacji: Pas zieleni przy al. Okólnej przed kwaterą 1B

Wystawiony ok. 1920 r. na miejscu pochówków całopalnych. Utrzymany w formach klasycyzującego modernizmu, powstał jako dzieło nieznanego warsztatu niemieckiego. Wykonany z wapienia muszlowego przy użyciu technik kamieniarskich. Architektoniczny, w formie ustawionych na niskim cokole czterech toskańskich kolumn, dźwigających belkowanie (wym. wys. 220 cm x szer. 145 cm x głęb. 145 cm), złożone z architrawu i prostego gzymsu. Całość zwieńczona postumentem, stanowiącym podstawę dla wazy-urny. Na dwu przednich kolumnach napisy: na kolumnie lewej, z lewego (zachodniego) boku: „HELENE FRANK/ GEB. SCHUMACHER/ (....) 1888/ 10.10. 1932”, „BRUNO FRANK/ GEB. 18.8.(....)/ GEF. 20.6.1917”, na kolumnie prawej, z prawego (wschodniego) boku: „MATHILDE FRANK / GEB. SCHIBILL/ *10.121856/ +10(...)1921”, „EMIL SCHIBILL/ *27.7.1878./ +21.3.1916”, „JOHANNA SCHIBILL/ GEB. ZIEHL/ *24.6.1880/ +8(...)1940”.