Nagrobki zabytkowe

Nazwa: Fragment nagrobka urnowego rodziny Schulze
Autor: warsztat nieznany
Rok powstania: 1916
Materiał: piaskowiec
Opis lokalizacji: wzniesienie na wschód od kwatery zasłużonych

Ustawiony pierwotnie w tzw. Gaju Urnowym. Obecnie pozbawiony trójstopniowej podstawy, czworobocznego trzonu i zwieńczenia latarni w formie sterczynki. Modernistyczny, dzieło nieznanego warsztatu niemieckiego z ok. 1916. Wykonany z piaskowca przy użyciu technik kamieniarskich i rzeźbiarskich. Zachowana, górna część nagrobka urnowego (o wym. wys. 93 cm x szer. 64,5 cm x gł. 64 cm) ma formę czworobocznej latarni, od dołu ujętej prostym gzymsem, od góry zamkniętej gzymsem łukowato wygiętym. Pod dolnym gzymsem zwężające się ku dołowi ścianki latarni są sfazowane w narożach i ozdobione płaskorzeźbionym motywem liścia. Na każdej ściance latarni owalny kartusz w obramieniu utworzonym z motywu wieńca. Na jednej ze ścianek w wieńcu laurowym napis: "DURCH KAMPF/ZUM/SIEG”. Na drugiej ściance (lewej) w wieńcu z liści dębowych inskrypcja: "ADOLF/SCHULZE/OBERLEU-TNANT/23.I.1876/6.III.1916”, na trzeciej (prawej), w wieńcu z róż: "KARL/SCHULZE/ 1835-1929/MARIE SCHULZE/BEB. STAMM/1845-192(?)." Czwarta ścianka niedostępna.

Maciej Słomiński, Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarza Centralnego, Szczecin 1995.