Nagrobki zabytkowe

Nazwa: Pomnik nagrobny rodziny Kissling
Autor: warsztat nieznany
Rok powstania: 1920
Materiał: wapień muszlowy
Opis lokalizacji: pas zieleni przy al. Okólnej, przed kwaterą 1A

Wzniesiony na miejscu spoczynku kupca Hermanna Kisslinga i Güntera Kisslinga. Obecnie pozbawiony rzeźby dwóch putt z koszem kwiatów, wieńczących stellę. Utrzymany w formach klasycyzującego modernizmu, powstał ok. 1920 r. jako dzieło nieznanego warsztatu niemieckiego. Wykonany z wapienia muszlowego przy użyciu technik kamieniarskich i rzeźbiarskich. Architektoniczny, w formie półkolistego, sześciofilarowego toskańskiego portyku (wym. wys. ok. 250 cm x szer. 390 cm x gł ęb. ok. 250 cm), otaczającego właściwą stelę nagrobną. Filary portyku ustawione na wysokim cokole, zwieńczone belkowaniem z architrawem i gzymsem.
Na architrawie napis majuskułą: „WIRKE SO LANGE ES TAG IST, KOMMT DIE NACHT DA NIEMAND WIRKEN KANN”.
W górnej części pierwszego filara od lewej - niewielka płaskorzeźba z przedstawieniem nagiego mężczyzny. Na przeciwległym filarze po prawej - analogiczne przedstawienie kobiety. Stela nagrobna w formie szerokiego, owalnego w rzucie segmentu kanelowanej kolumny, ustawiona na osi portyku. Na czołowej stronie steli, w owalnym polu napis: „HERMANN/ KISSLING/ KAUFMANN/ 21.11.1882. /21.5.1919”. Na steli ustawione dwa prostopadłościenne bloki kamienia, na nich - kula (wtórnie dodana). Na kuli napis: „ILSE”, na górnym bloku „1903-1921”. Przed stelą, bezpośrednio na ziemi płyta z napisem: „GŰNTER KISSLING / *23.9.1912./ +28.3.1939”.