Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Obelisk ku czci "Ofiar Stalinizmu"
Autor: Jakub Lewiński
Rok powstania: 1991
Materiał: głaz narzutowy, tablica metalowa
Opis lokalizacji: przy bramie głównej, przy Al.Okólnej , Cmentarz Centralny
Stan zachowania: bez uwag

Głaz narzutowy z tablicą z brązu w kształcie stylizowanych granic Polski i napisem: Ofiarom Zbrodni Stalinowskiego Ludobójstwa 1939-1956 Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Szczecinie" Głaz o wymiarach : 200 x 100 x 170 cm, tablica o wym. ok. 40x50 cm.  Oprac. : Biuro Studiów i Dokumentacji Konserwatorskiej w Szczecinie.