Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Pomnik "Pamięci Działaczy Ruchu Robotniczego"
Autor: Sławomir Lewiński
Rok powstania: 1978
Materiał: sztuczny kamień
Opis lokalizacji: Cmentarz Centralny, kwatera 41, po zach.str. Al.Okólnej,
Stan zachowania: dobryDziałaczom Ruchu Robotniczego

"W połowie lat siedemdziesiątych odchodzić zaczęła cała generacja przedwojennych komunistów i lewicowców oraz powojennych funkcjonariuszy różnych szczebli. Dla nich utworzono Kwaterę Działaczy Ruchu Robotniczego. Oznaczona numerem 41 zajęła pas "łąki" w południowo-wschodnim narożniku starej części cmentarza, na bezdrzewnej połaci gruntu, niegdyś porośniętej soczystą murawą, mającą stanowić miły dla oka kontrast z gęstwiną drzew i krzewów. Pierwsze pochówki pojawiły się w 1975 r. Na zamknięciu perspektywy stanął w 1978r. pomnik  zaprojektowany przez znanego szczecińskiego rzeźbiarza Sławomira Lewińskiego. Gigantyczna, lekko pofalowana ściana z betonu imitującego granit , ozdobiona została odlaną z brązu maską. Przed monumentem stoi kilka rzędów mogił z niemal jednakowymi nagrobkami. Na kamiennych i lastrikowych płytach nazwiska polskie, żydowskie, ukraińskie, a nawet greckie oraz krótkie życiorysy: członek Komunistycznej Partii Ukrainy, PPR, PZPR.. .Całość niegdyś starannie wypielęgnowana dziś zdradza ślady opuszczenia i zaniedbania. "

Maciej Słomiński "Cmentarz Centralny w Szczecinie, Szczecin 2005, str.130.

Pomnik wolnostojący, wielkokubaturowy, o abstrakcyjnej, dynamicznie ukształtowanej bryle, nawiązującej do rozwiniętego na wietrze sztandaru. Na froncie płaskorzeźba głowy mężczyzny oraz napis: "Działaczom Ruchu Robotniczego". Pomnik o wym. ok. 14x2,5 x 7 m. Oprac. :Biuro Studiów i Dokumentacji Konserwatorskiej w Szczecinie.