Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Cenotaf poświęcony Helenie Kurcyusz
Autor: Stanisław Latour
Rok powstania: 2002
Materiał: kamień
Opis lokalizacji: plac przed bramą główną
Stan zachowania: dobry

Na półkolistym placu przed bramą główną ustawiono z inicjatywy Stowarzyszenia Architektów Polskich niewielki cenotaf poświęcony pionierce i zasłuzonej dla Szczecina urbanistce Helenie Kurcjuszowej. Zmarła w 1999r. została pochowana na warszawskich Powązkach.  Na symbolicznym nagrobku,  niewielkim wzgórku wyłożonym kostką granitową stoi surowy, nieociosany  kamień a ponizej  tablicę z napisem: " Helena Kurcyusz, "Helunia" 1914-1999 żołnierz AK,  więzień Majdanka, pierwszy polski architekt - urbanista w powojennym Szczecinie, życie i serce poświęciła temu miastu, spoczywa na Powązkach w Warszawie, ku pamieci kamien ten połozyli przyjaciele. A.D. 2002".