Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Akcent rzeźbiarski "Pamięci Pionierów"
Autor: Stanisław Rudzik
Rok powstania: 1975
Materiał: sztuczny kamień
Opis lokalizacji: we wsch. części cm. w obrębie kwatery 88
Stan zachowania: dobry

"... Z incjatywy Ludomira Mallowa, Franciszka Jamrożego i Brunona Taydelta zbudowano tu obelisk, który odsłoniety został 26 kwietnia 1975r., w trzydziestą rocznicę zajęcia Szczecina przez wojska radzieckie i polskie. Niewielki pomnik z założenia nie mógł mieć formy krzyża. Rzeźbiarz Stanisław Rudzik uformował go więc w kształt zbliżony do pnia drzewa, na którym umieścił napis: "Kwatera Pionierów Szczecińskich 1945-1946".

Maciej Słomiński "Cmentarz Centralny w Szczecinie, Szczecin 2005, str. 129.

Akcent rzeźbiarski o kompozycji zwartej, abstrakcyjnej, ukształtowanej wertykalnie. W połowie wysokości wykuty napis. "Kwatera Pionierów Szczecińskich 1945-1946".  Wysokość całkowita ok. 400 cm. Oprac. :Biuro Studiów i Dokumentacji Konserwatorskiej w Szczecinie.