Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Pomnik "Pamięci Zmarłych Szczecinian"
Autor: brak danych
Rok powstania: 1996
Materiał: głaz narzutowy, tablica mosiężna
Opis lokalizacji: Cmentarz Centralny - na starej kwaterze
Stan zachowania: dobry

" W III Rzeczpospolitej prawo do kultywowania własnej pamięci uzyskały różne społeczności. Oto dawni mieszkańcy Szczecina wraz z pozostałą tu mniejszością niemiecką wystawili pomnik Pamięci Zmarłych Szczecinian. Głaz, usytuowany na starej kwaterze po północnej stronie basenu, poświęcony został w 1995 r. przez ks. arcybiskupa Mariana Przykuckiego, o czym przypomina metalowa tablica w dolnej części monumentu. Inny,  znacznie większy napis, wyryty wraz z krzyżem na powierzchni kamienia, oznajmia w języku niemieckim,że głaz ten stanął  Ku pamięci zmarłych  miasta Szczecina ( ZUM GEDENKEN AN DIE TOTEN DER STADT STETTIN). 18 maja 2001r. obok kamienia ustawiono dla uczczenia dawnych Szczecinian wielki drewniany krzyż. Powstał on z inicjatywy Związku Ojczyźnianego Szczecinian, a zwłaszcza jego przewodniczącego Horsta Krampa. Na uroczystości poświęcenia powiedział on: Podajmy sobie ręce nad tymi grobami, a krzyż, który dzisiaj stawiamy, niech będzie dowodem, że w imię przyszłości nie można zapominać o przeszłości. Uroczystość miała charakter ekumeniczny. (...) Odtąd krzyż wraz z wcześniej ustawionym głazem oraz z przeniesionym z dawnego gaju urnowego cenotafem Georga Hanniga, tworzy odpowiednią oprawę dla organizowanych przez związek i mniejszość niemiecką obchodów połączonych ze składaniem wieńców i kwiatów."

Maciej Słomiński "Cmentarz Centralny w Szczecinie", Szczecin 2005, str. 149-150.