Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: "Kwatera zasłużonych"
Autor: Sławomir Lewiński
Rok powstania: 0
Materiał: sztuczny kamień
Opis lokalizacji: kwatera nr 44, Cmentarz Centralny
Stan zachowania: dobry

Kwatera zasłużonych została wytyczona w 1967roku. Projektantem był inżynier Witold Andrzejewski. Położona w najstarszej części cmentarza, w dawnym gaju urnowym, wokół okrągłego basenu, należała do najbardziej urokliwych miejsc szczecińskiej nekropolii. Kameralny nastrój tworzyło otoczenie. " W okrągłym basenie odbijała się gęstwina drzew ( m.in. czerwonych buków), porastających zbocza dolinki, a tysięczne drobinki wodnego pyłu z tryskającej fontanny załamywały promienie słońca, tworząc w pogodne dni barwny łuk tęczy. Ta niewielka enklawa, położona za nieczynną wówczas kaplicą, odizolowana była od innych części cmentarza. Od zachodu i północy oddzielona wysoką skarpą, od wschodu - nasypem linii kolejowej, dla ruchu kołowego dostępna tylko od strony południowej. W latach 60-tych poprowadzono tędy drogę dojazdową do projektowanej kwatery. Ustawiono wówczas akcent rzeźbiarski wykonany przez Sławomira Lewińskiego : słup z  napisem : "kwatera zasłużonych".