Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Pomnik "Bohaterom poległym na piastowskim szlaku
Autor: brak danych
Rok powstania: 1967
Materiał: piaskowie, lastrico
Opis lokalizacji: Cmentarz Centralny , Kwatera Wojenna
Stan zachowania: dobryBohaterom poległym na piastowskim szlaku w walkach nad Odrą i Bałtykiem społeczeństwo Szczecina 1967.

Po zachodniej stronie alei Okólnej , w ramach Kwatery Wojennej, pośrodku cmentarza znajduje się monument. Kompozycja składa się z  leżącej tablicy z napisem :"Bohaterom poległym na piastowskim szlaku w walkach nad Odrą i Bałtykiem społeczeństwo Szczecina 1967." Na płycie ustawiona nieregularna bryła piaskowca, na której od frontu wyrzeźbiono dwa miecze. Płyta - tablica o wym. ok.200x 300 cm. Oprac. Biuro Studiów i Dokumentacji Konserwatorskiej w Szczecinie.