Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Pomnik "Uczestników Wojny Ojczyźnianej 1941-45"
Autor: brak danych
Rok powstania: 0
Materiał: czarny marmur
Opis lokalizacji: Cmentarz Centralny, Kwatera Wojenna
Stan zachowania: dobry

Po zachodniej stronie alei Okólnej, w ramach Kwatery Wojennej znajduje się niewielki obelisk z czarnego marmuru, ozdobiony od frontu rytem w postaci gwiazdy i liścia palmowego. Na dole cokołu napis w języku rosyjskim poświęcony uczestnikom Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945. Obelisk o wysokości ok.250 cm powstał w latach 60-tych XX wieku.

Oprac. :Biuro Studiów i Dokumentacji Konserwatorskiej w Szczecinie.