Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Tablica "Pamięci poległych żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego
Autor: brak danych
Rok powstania: 1960
Materiał: lasrico
Opis lokalizacji: Cmentarz Centralny, przed Kwaterą Wojenną
Stan zachowania: dobry

Tablica pamiątkowa z napisem "Pamięci poległych żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego ..." z wymienionymi pododdziałami i miejscami walk na Pomorzu Zachodnim. Tablica o wymiarach:1001x 200 cm. Oprac. Biuro Studiów i Dokumentacji Konserwatorskiej w Szczecinie.