Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Krzyż 1914r.
Autor: brak danych
Rok powstania: 0
Materiał: granit
Opis lokalizacji: pas zieleni przy kw. 20F i 24 A, Cmentarz Centralny
Stan zachowania: brak tablicy z napisem

We wschodniej części cmentarza, w pasie zieleni pomiędzy kwaterami 20 F i 24 A,  znajduje się pomnik wzniesiony po I wojnie światowej dla uczczenia żołnierzy niemieckich. Powstał około 1920 roku, składa się z nieregularnego bloku jasnoszarego granitu u góry zwieńczony " krzyżem żelaznym"- najwyższym ówczesnym odznaczeniem. Na skrzyżowaniu ramion krzyża znajduje się litera "W", na dole pionowej belki data "1914", u góry korona królewska. Pomnik ma wymiary : 180x153x154cm. Niegdyś lico kamiennej bryły zdobiła tablica, dziś widoczne są ślady - otwory służące do jej  umocowania.