Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Rzeźba św. Jerzego ze smokiem
Autor: Ludolf Albrecht Bildhauer
Rok powstania: 1920
Materiał: odlew z betonu
Opis lokalizacji: pas zieleni pomiedzy kw. 6 B, 7 C
Stan zachowania: po renowacji wykonanej w 2010 roku

Na obramieniu placu zwanego dawnej dziedzińcem Ogrodowym, tuż przed al.Górną , znajduje się  pomnik wojenny poświęcony poległym z 2. pułku piechoty Landwehry. Przedstawia postać św. Jerzego walczącego ze smokiem. Rycerz, ustawiony na prostokątnym postumencie, ubrany w kolczugę i płaszcz. Z tyłu postaci tarcza ozdobiona równoramiennym krzyżem. Stopy św. Jerzego owija ogon i głowa smoka. Na postumencie sygnatura autora pomnika Ludolfa Albrechta Bildhauera z Hamburga. Rzeźba po rekonstrukcji głowy i rąk wykonanej w 2010 roku przez szczecińską rzeźbiarkę Monikę Szpener.